tisdag 21 juli 2009

Riskfaktorer vid influensa

Enligt en databearbetning gjord av Centers for Disease Control i USA (1) är kraftigt överviktiga hittills mest drabbade av svininfluensa.

Följande siffror presenterades (99 dödsfall):
  • Gravida 8%
  • Diabetiker 13%
  • Hjärt-kärlsjuka 14%
  • Astmatiker 11%
  • Lungsjuka 24%
  • Obesa 45%
  • Utan diagnos (t.ex. äldre) 12%
Som synes är redan försvagade individer (diabetes, hjärtkärl, astma, lungsjuka) eller personer med stört immunförsvar (obesa, diabetiker och redan sjuka) mest drabbade. Eftersom drygt 26% av USA befolkning är överviktig, så är dessa kraftigt överrepresenterade bland dödsfallen. Experiment med möss har visat att övervikt leder till en sjufaldig ökning av risken att dö i vanlig influensa. (2) Övriga tillhör typiska riskgrupper vid alla typer av influensa. (Och för att slippa kommentarer om det statistiska urvalet: så, ja, 99 individer är inte ett statistitiskt säkerställt urval, och framtiden kommer att utvisa om detta samband kvarstår.)

En orsak som inte nämns är att låga nivåer av D-vitamin (påtagligt under 80 nmol) leder till ett gradvist stört immunförsvar, särskilt cellulär immunfunktion, som ökar risken för både sekundära infektioner, kronisk infektion och s.k. cytokin storm (dvs när immunförsvaret överreagerar och i värsta fall orsakar den smittades död). (3)

Hur många brukar smittas en vanliga influensasäsong? 5-20% av berörd befolkning. Dödligheten är ca: 0,1% av de smittade. Anledningen till oron för svininfluensan är att 6% av de kända fallen som behandlades på sjukhus dog i Mexiko. Problemet med den mexikanska statistiken är just frågan om hur många fall man missade. Ju fler fall desto lägre mortalitet. Nyare siffror antyder 0,5% mortalitet, men virus muterar, så exakta siffror lär vi inte ha förrän influensasäsongen drar igång.

Svininfluensans spridning i världen kan följas på FluTracker.

(Ang. den s.k. 22-åringen från Norrköping så har han antingen drabbats av viral pneumonit, där influensaviruset infekterat lungvävnaden och orsakat lungsvikt till följd av en "cytokin storm", eller så har han drabbats av en sekundär bakteriell pneumonit med liknande följder. Uppgifterna i media är motsägelsefulla.)

Andra bloggar om , ,
____________________
(1) a) New Scientist 2717:12, 2009 (18 juli)
b) http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5827a4.htm
(2) Smith AG, Sheridan PA,Harp JB, Beck MA. Diet-induced obese mice have increased mortality and altered immune responses when infected with influenza virus. J. Nutr. 137:1236-1243, 2007.
(3) a) Cannell JJ, Vieth R, Umhau JC, Holick MF, Grant WB, Madronich S, Garland CF, Giovannucci E. Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect. 134(6):1129-1140, 2006.
b) Adams JS, Hewison M. Unexpected actions of vitamin D: new perspectives on the regulation of innate and adaptive immunity. Nat Clin Pract Endocrinol Metab. 4(2):80-90, 2008.
c) Cannell JJ, Zasloff M, Garland CF, Scragg R, Giovannucci E. On the epidemiology of influenza. Virol J. 5:29, 2008.

Edit 17:31

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License