måndag 19 september 2011

Centern och kvinnodominansen

Det var fascinerande att höra ledande centerpartister förklara i TV4 varför de har så många kvinnor på ledande poster. Det berodde enbart på att man valdes in på kompetens och kunskap. Känner igen det argumentet från mansdominerade verksamheter. Hmm... vilka slutsatser ska man dra av detta? Att alla kompisgäng tycker att de väljs in på kompetens etc, eller att genusmaskineriets patriarkala strukturer är en chimär, eller...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License