onsdag 10 november 2010

Genus-väderrapporter

"Vilken betydelse har ett intersektionellt genusperspektiv i klimatfrågorna? Vilka skillnader finns i hur kvinnor och män påverkas av klimatförändringarna? Hur ser forskningsläget ut för klimatforskning inom genusvetenskapen och hur syns genusperspektivet inom det aktivistiska motståndet? Vilken är ekofeminismens roll, historiskt och i samtid? Vilka teoretiska och metodologiska verktyg och ingångar har vi tillgång till för att bedriva genusforskning kring klimatfrågor?"

Ja det vill man ha reda på i Tidskrift för genusvetenskap. Det är helt otroligt. Eventuell påverkan har med kulturella och sociala mönster att göra. Regnet och värmen skiter däremot högaktningsfullt i vilket kön du har. Man tar sig för pannan.

Och vad är "ekofeminism"?

Andra bloggar om , , , , .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License