torsdag 16 februari 2012

Behövs verkligen massvaccineringar?

Behövs verkligen massvaccineringar? Massvaccinering, vare sig de är mot barnsjukdomar eller influensa, har de senaste 50 åren varit norm inom medicinen och därav samhället. I samband med svininfluensan valde svenska myndigheter att massavccinera hela befolkning trots total avsaknad av vetenskapliga bevis (evidens) för att denna var nödvändig eller ens behövd. Orsaken var antingen total inkompetens eller osunda beroenden till läkemedelsföretagen hos berörda myndigheter.

Men varför ständigt denna hysteri kring influensan? Skälen får sannolikt sökas i historien. Det är dels spanska sjukan som spökar, dels en skev bild av barnsjukdomarna före och efter vaccinationerna. I SvD:s intervju av två läkare artikel om att det är ett kollektivt ansvar att vaccinera sig framför en av läkarna myten om spanska sjukans fasor som ett argument.

Faktum är att vi inte vet hur många som dog i spanska sjukan. Det vi med säkerhet vet, fast det sällan nämns, är att de fattiga, de TBC-sjuka, de trångbodda dog. Att tjänstefolket dog medan herrskapet inte ens blev sjuka.

Men framför allt nämner man inte, när spöket dras fram, att mortaliteten sjönk åren efter spanska sjukan. En indikation om någon på att det inte var unga friska människor i sina bästa år som dog. Bilden nedan visar mortaliteten 1900-1980 i Sverige. Observera överdödligheten (röd) och underdödligheten (grön) under åren 1917-1927.


Olsen påstår vidare att influensa blev mild tack vare immunitet från annan tidigare influensa och att det visste vi inte innan. Men det är svammel. Det var redan uppenbart av influensasäsongen i Australien, Nya Zeeland och andra länder att influensan var ofarlig. Nödargumenet blev då att tänk om en andra våg kommer som med spanska sjukan. Ja en återkommande epidemi har våg efter våg, men det betyder inte att fler insjuknar. Och slutligen klassikern när inga andra rgument håller: var solidarisk och gör som auktoriteterna beordrar...

Så nej massvaccinering är inte rätt väg att gå när man använder otestade preparat. Nästan 170 människor har p.g.a. detta drabbats av ett livslångt handikapp. Men än värre tänk om alla vaccinerade hade drabbats av narkolepsi. Alltså tänk om 60% av Sveriges befolkning istället hade insjuknat i biverkningar. Tänk om vi hade haft cirka 5 miljoner narkolpetiker i Sverige idag! Jag tror vi kan vara jävligt glada att det inte blev värre bieffekter av att man hetsade fram ett så gott som otestat vaccin.

Andra bloggar om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License