torsdag 9 april 2009

Varmare eller kallare--vad är naturligt?

Lilla klimatskolan fortsätter.

Diskussionens vågor mellan klimatförnekare och klimatalarmister handlar mest om vad som är naturligt eller ej. I denna diskussion glöms ofta det naturliga förloppet för tidigare istider bort. Som du kan se i bilden nedan visar borrkärnor att vi ligger nära klimatoptimum för innevarande interglacial, men även att toppen har varit högre. Mycket högre.
Så i det korta perspektivet (några tusen år) är en naturlig höjning av medeltemperaturen inte osannolik. Det lilla röda strecket visar möjlig naturlig temperaturökning, med hänsyn till tidigare förlopp.

Oavsett vad kommer vi dock att röra oss mot en ny istid (det gula strecket).

Frågan blir då givetvis: slipper våra efterkommande nästa istid tack vare den extra koldioxiden mm som vi släpper ut? Inte helt omöjligt, men mera sannolik är en mildring eller fördröjning av vändningen nedåt. Ska man vara riktigt krass vet vi egentligen inte om klimatet är på väg in i en ny istid. Hypotetiskt kan ju jorden vara på väg in i en ny "istidsfri" period, men om man tittare på föregående perioder med istider, så torde jorden fortfarande ha kvar 5-10 miljoner år av återkommande större istider.

Så i det korta perspektivet kan klimatet påverkas både av en naturlig och antropogen höjning. Det går inte att säga något säkert vare sig om naturliga förlopp eller antropogena utsläpp, vad än alla kverulanter för eller emot klimatet säger. Experter eller ej. Men lönsamt är det ju för båda sidorna av debatten att anfäkta än det ena, än det andra argumentet.

Oavsett vad kommer det i det längre perspektivet att bli kallare och kallare och kallare. Men då pratar vi som sagt några tusen år framåt i tiden, vilket ju är rätt ointressant för, vågar jag påstå, de flesta av oss.

Andra bloggar om ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License