lördag 2 januari 2010

Årets förvillare

Lite oförtjänt åkte Annika Dahlqvist på VoF:s ”pris” för "Årets förvillare". Med det avses en person som effektivt spritt icke vetenskapligt baserade uppgifter om hälsa, forskning, teknik etc. Förvisso uttrycker sig AD ibland slarvigt och utan att hänvisa till källor, men riktigt så illa att hon skulle göra sig förtjänt av att bli "årets förvillare" är det verkligen inte. Även om hon är legitimerad läkare och som sådan har stor genomslagskraft.

Och jämfört med den sedvanliga samlingen slagrute- och tebladssiare som normalt blir utsedda till "årets förvillare" är det svårt att förstå hur hon kunde väljas.

VoF lyfter fram ett antal citat på sin hemsida som de anser vara graverande, men som är en droppe i havet jämfört med hennes produktion av åsikter. Ja, de har lyckats hitta en samling klumpiga och konstiga uttalanden, men de flesta av dessa är just inget mer. I varje fall inte tillräckliga för att kvala in henne i de förvillande knäppgökarnas skara.

Några exempel på citat som VoF lyfter fram:
(1) ”Jag brukar inte heller gå på mammografi eller cellprovtagning. Dels har jag inte tid, jag är mest ute på resa Sverige runt, dels så känns det som en droppe i havet när man tänker på all sjukdomsframkallande kost och medicinering som industrin förser oss med.”
Ja ja, påståendet är klumpigt och obevisat, men inte heller osant. Modern diet kan vara väldigt väldigt ohälsosam. Knappast förvillande.

(2) ”Att jag inte ska vaccinera mig är egentligen inte så kontroversiellt. Det är många människor inklusive läkare och forskare som är emot massvaccinationen mot svininfluensan.”
Och? Detta är ju helt sant. Knappast förvillande.

(3) ”Först orsakar etablissemangets kostråd cancern, sedan försöker de hitta cancern i tidigt stadium. Det vore bättre att ge nyttiga kostråd, då kanske inte mammografin skulle behövas.”
Kanske inte den smidigaste av formuleringar, men inte fel heller. Modern livsstil är korrelerad med förhöjd risk för cancer. Orsakerna är många, men kosten är en av dessa. Och skulle hon lyfta blicken från sin polemik mot Staffan Lindeberg, skulle hon kunna argumentera bättre för sin sak. (SL har skrivit en alldeles utomordentlig bok i ämnet kost och evolution ”Maten och folksjukdomarna-ett evolutionsmedicinskt perspektiv”. En uppdaterad version,”Food and western disease”, kommer i dagarna ut på engelska.)

(4) ”… de kostråd som kommer från etablissemanget, som orsakar massor av människors sjukdomar och senare död, i både cancer och hjärtkärlsjukdomar.”
Rätt uppenbart att hon avser sina käpphästar och inte kostråd i sin helhet. Inte ett skäl till priset. Dock kan man inte, som hon gör, dra slutsatsen att det räcker att följa en LCHF-diet för att undvika cancer. Hon skulle ju ha kunnat bemöda sig att referera till vetenskapliga bevis för att det är sannolikt.

(5) ”Eftersom vaccinet inte är garanterat ofarligt, pga innehåll av kvicksilver och det immunsystemstimulerande ämnet skvalen, så anser jag att ingen ska behöva vaccinera sig av hänsyn till andra. All vaccination mot svininfluensa bör vara helt frivillig.”
Ett okontroversiellt uttalande. Kvicksilver är ett gift alltså är vaccinet inte garanterat ofarligt. Dessutom finns gott om forskning som visar på risker med andra adjuvanter.***

(6) ”Vi LCHF-are har märkt att vi får färre och lindrigare virusinfektioner, vilket skulle tala för mindre risk för, och lindrigare, influensa. Jag har fått enstaka rapporter från lchf-are som fått, även svår, influensa. Dock har jag inte sett något om någon lchf-are som har dött av influensan.”
Förmodligen är de mer måna om sin hälsa och kost än genomsnittet. Olämpligt påstående dock eftersom det inte kan bevisas att så är fallet.

(7) ”Konspirationsteorin om att ett vaccinföretag har tillverkat svininfluensaviruset i ett laboratorium kommer av en uppgift, som jag inte har sett dementerad, att viruset skulle bestå av en kombination av svininfluensa, fågelinfluensa och säsongsinfluensa. Jag tyckte att det lät så osannolikt att detta skulle kunna uppstå naturligt att jag trodde att det var konstruerat. Men det är jag beredd att backa ifrån. Att jag påstod att virus inte kan blanda sina genmaterial tar jag tillbaka.”
Här virrar hon till det, sprider svammel och är okunnig till max. Detta enstaka uttalande räcker dock inte.

(8) ”Det står utom allt tvivel att vi får en förbättrad tandhälsa av LCHF.”
Tacka f...n för det om det ingår i livsstilen att inte äta godis, dricka läsk eller tugga kakor…

(9) ”Därför anser jag att det är onödigt att använda fluortandkräm om man äter LCHF.”
Ja, det är sannolikt inte nödvändigt och, ja, fluor är giftigt. Dessutom är D-vitaminstatus sannolikt viktigare för tandhälsan*

(10) "Jag blev själv befriad från min fibromyalgi, trötthet och IBS sedan jag övergått från fettsnål kost till LCHF -04. Jag har sedan under mina föreläsningsturnéer träffat hundratals personer som förbättrats eller befriats från fibromyalgi, trötthet och nedstämdhet efter övergång från lågfett, med margariner och omega-6-oljor, till LCHF med smör.”
Knappast ovederhäftigt. Sannolikt beroende på att hon kickat ut gluteninnehållande produkter ur sin diet.**

Summa summarum några få slarviga eller märkliga uttalanden, men knappast tillräckliga för att brännmärka henne som "årets förvillare".

Addenda 100103 13:37
Mera omfattande kommentarer och bakgrund till Dahlqvist-affären kan läsas på Toxiska Epistlar: här, och här och här, och här.

Andra bloggar om , , , , , , , .
___________________
*Studien är intressant eftersom den visar på effekt trots det låga intaget av D-vitamin (400IE). Ett mera rimligt intag, 1000IE/d, hade varit mera intressant att se effekten av.

**Finns hur många studier som helst. Här följer länkar till två av dessa: en fallbeskrivning och två översikter A och B.

***Studier som påvisar risker med squalene (skvalen) och andra adjuvanter. (tillagt 21:43)
(1) Satoh et al, Induction of lupus autoantibodies by adjuvants. J Autoimmune 21(1), 2003.
(2) Kuroda et al. Autoimmunity induced by adjuvant hydrocarbon oil components of vaccine. Biomedecine & Pharmacotherapy 58(5), 2004.
(3) Petrik et al. Aluminum adjuvant linked to gulf war illness induces motor neuron death in mice. NeuroMolecular Medicine 9(1), 2007.
(4) Agmon-Levin et al. Opinion: Vaccines and autoimmunity. Nature Reviews Rheumatology 5, 648-652, 2009. "Most side effects attributed to vaccines are mild, acute and transient; however, rare reactions such as hypersensitivity, induction of infection, and autoimmunity do occur and can be severe and even fatal. The rarity and subacute presentation of post-vaccination autoimmune phenomena means that ascertaining causality between these events can be difficult. Moreover, the latency period between vaccination and autoimmunity ranges from days to years."
(5) Lippi et al. Vaccination, squalene and anti-squalene antibodies: Facts or fiction? European Journal of Internal Medicine, Article in Press, Corrected Proof, 2009. Om skvalenforskningen--problemet är som sagt att det kan ta flera år för autoimmunitet att ge märkbara symptom...

6 kommentarer:

 1. 5) Det är mindre kvicksilver i vaccinet än i barnmat.

  SvaraRadera
 2. Du borde ange en källa för ditt påstående

  SvaraRadera
 3. För övrigt är det inte fluor i tandkräm, utan fluoridjoner. Sedan är är flourid visserligen farligt, men du behöver äta 15 tandkrämstuber för att det skulle vara giftigt. AD har inga belägg för att man inte behöver borsta tänderna med LCHF.

  SvaraRadera
 4. Hej, jag uppmärksammar först idag att du skrivit förtjänstfullt om VoFs orättvisa utdelning av Förvillarpriset till AD. Mycket bra skrivet!
  Tack också för att du länkat till mina försök att sätta in dessa Folkvättar i ett begripligt sammanhang.
  God fortsättning hälsar
  Bosse

  SvaraRadera
 5. Johan,
  det räcker med 35 gram (=en halv tub 0,15% F-tandkräms) för att uppnå en "akut toxisk dos", d.v.s. risk för död orsakad av multipel organsvikt, för en tvååring på cirka 10 kg, så det är verkligen inte ofarligt! Och just barn är i riskzonen, eftersom det är mera sannolikt att ett barn provsmakar en tub än en vuxen. Och långt innan du uppnår den dosen så blir magslemhinnan skadad. (Som kuriosum kan nämnas att NaF används som insekts- och råttgift.)

  Faktum är att jag skulle undvika fluortandkräm o.dyl om jag vore gravid eftersom fluor är embryotoxiskt och neurotoxiskt redan i låga doser.

  Fluoridjoner är f.ö. samma sak som fluor, så vad menar du?

  Dessutom säger AD bara att hon inte använder fluortandkräm! Inte att hon inte borstar tänderna...

  KI-kursnoter om fluor

  SvaraRadera

Upphovsrätt:
Creative Commons License