lördag 9 januari 2010

Svininfluensa, barn och fattigdom (del 3)

Ja, då var svininfluensan slut för denna säsong. Håller då fortfarande förmodandet att antalet dödsfall för barn 18 år och yngre i USA är kopplat till fattigdom och därav till tillgången till sjukhusvård? Ja, kombinationen av fattigdom och täckningsgraden för sjukförsäkringar är fortfarande en stark prediktor ("förutsägelsefaktor"). The Rockies staterna (MT, WY, CO, UT, ND, SD) är fortfarande en anomali eftersom de har få fattiga. Dock har de lägre täckningsgrad för sjukförsäkring och, som tidigare noterat, dödsfall i olyckor och våld över medel.


Bild 1 Antalet dödsfall per 10 miljoner invånare i resp. HHS surveillance region i förhållande till antalet fattiga per stat.


Bild 2 Antalet dödsfall per 10 miljoner invånare i resp. HHS surveillance region i förhållande till antalet barn 18 år och yngre utan sjukförsäkring per stat.

Vad gäller obesitas (sjuklig övervikt) och diabetes har jag bara hittat kartor för hela befolkningen, så det går inte att göra några antaganden. Bilderna nedan visar spridningen av obesitas och diagnosticerad diabetes på kommunnivå (county) för USA.
Andra bloggar om , , svininfluensan, , , , , , .
_____________
Övriga källor
(1) State Health Facts
(2) Child Death Review

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License