söndag 3 januari 2010

Sprit-frisk

Delvis omskriven 14:31
Häromveckan fortsatte SMI med sin lyckade propagandakampanj för svininfluensa. De senaste påståendena var att vi tack vare den av SMI skapade svinpaniken och handspritshysterin kanske haft färre infektioner i år. I SMIs infoblad så är detta påstående försiktigt försett med brasklappar ("Vi har inga säkra vetenskapliga bevis för att handspritandet verkligen har haft effekt på infektionsfrekvensen, men låt oss glädjetolka"). Men när den hittar ut i pressen så är det bara den ovetenskapliga glädjetolkningen som saluförs.

Förvisso är det högst sannolikt att vårdrelaterade infektioner och dagisinfektioner minskat i höst tack vare förbättrad hygien på sjukhus och dagis. Hygienslarvande läkare, vårdpersonal och städare har skärpt till sig. Och om svinskräcks-propagandan lett till att de outtalbara kräk och svin till föräldrar som dumpar sjuka barn (så att de "solidariskt" smittar alla andra) på dagis kunnat motas i grind av personalen, så har ju onekligen svinpropagandan för något gott med sig.

Men det är viktigt att notera att överdrivet handspritande inte bara är av godo, eftersom bakteriefloran på handen kan ändras till det sämre.

Att dra slutsatsen att vi skulle vara mer friska i höst t.v. handspriten är däremot att gå för långt. I t.ex. Australien har de varit lika friska i år trots att ingen vaccinerats mot influensan och att ingen omfattande handsprit- och svinskrämselkampanj genomförts. Diagrammet nedan visar arbetsfrånvaro längre än tre dagar för hela Australien.(1) Som synes uppvisar åren 2007-2009 inga större skillnader. Och det finns ingen anledning att tro att Sverige skulle uppvisa ett snarlikt mönster av helt andra skäl.Att rent vatten, god läkarhygien, handtvätt och stabil mattillgång drastiskt minskar antalet infektionssjukdomar är en vedertagen sanning som verkar ha glömts bort. Men vi kan tydligt se den i den svenska dödlighetsstatistiken. Långt innan vaccin, antibiotika och modern sjukvård var uppfunnet sjönk dödstalen drastiskt. Tack vare lite rent vatten.(2) "Rent vatten i munnen" är lika viktigt som en "ren hand i munnen".

Diagrammet nedan visar statistik över barnadödlighetens (o-7 år) andel av totaldödligheten. Från att konstant ha legat på 40% av totaldödligheten, sker en extremt drastiskt minskning från cirka 1875. D.v.s. från det att man började förstå betydelsen av rent vatten och rena händer vid förlossningar. Som du ser är minskningen nästan 90% innan antibiotika allmänt börjar användas (omkring 1945) och runt 96% när barnvaccinationsprogrammet började.Och detta är inte unikt för Sverige utan en allmän trend i alla länder som införde vattenrening etc. och oavsett sjukdomar. (För förklaring se (3) nedan)Det är helt enkelt de allra svagaste och sjukligaste som vaccin och antibiotika förmodligen hjälper.

Andra bloggar om , , , , , , ,, , , , , .
________________
(1) Australian influenza surveillance summary report No.27, 2009.

(2) Det var först i mitten och slutet av 1800-talet man började förstå hur viktigt det var med rena händer (Semmelweiss), rena sjukhus (F Nightingale under Krimkriget--dödligheten p.g.a. sjukhuset minskade från cirka 40% till runt 2!) och att koka vattnet (Eber och Koch) innan man drack det (numera har vi reningsverk). Just vattnet var ett stort problem eftersom Vattenreningen var ännu långt in i 1800-talet huvudanvändningen för alkohol eftersom man inte skiljde avloppsvatten från dricksvatten i de dåtida vattentäkterna... Faktum var att några droppar sprit ("aqua vitae") i vattnet eller vinet man drack var bra för hälsan. Idag vet vi att det beror på spritens desinficerande verkan.

(3) Diagrammet avser olika sjukdomar i England och Wales från 1830. Originalet med referenser finns på www.healthsentinel.com.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License