lördag 9 januari 2010

Svinstatistik - dödlighet

Det mesta som sagts om svininfluensan i media och av smittskyddsinstitutet har varit extremt överdrivet och fel. Men, det faktum att äldre har varit relativt sett förskonade från dödsfall har stämt. OBServera dock att dödsfallen i gruppen under 65 än så länge är extremt få. Färre än en vanlig influensasäsong. Bilden nedan är ett s.k. kumulativdiagram som visar den procentuella fördelningen av dödsfall för olika åldrar. Kurvan för normalår avser influensaliknande sjukdom (influensa + lunginflammation), eftersom ingen tillförlitlig influensastatistik finns SCB:s uppgifter till trots. (Skillnaden är dock obefintlig.)

Som synes är USA och Sverige mycket lika. Japan har märkligt nog en kraftig övermortalitet i gruppen under 20 (trots att de aggressivt behandlar med antivirala medel som tamiflu--samband?), medan det H1N1-ovaccinerade* Australien har en kraftig relativ underdödlighet i samma åldersgrupp (samband?).

(Om du t.ex. vill veta hur många autraliensare under 25 som avlidit går du in på åldersaxeln och drar ett streck rakt upp tills du möter australienlinjen. Sedan går du år vänster och läser av procentsatsen, 0,07, d.v.s. ca 7% är under 25, 93% över 25.)

Anledningen till att antalet 65+ som dör är relativt få tros vara immunitet mot "spanska sjukan"-H1N1. Att inte heller gruppen under 65 är särskilt drabbad får förmodas bero på att H1N1 återkom 1977 och har smittat rätt många sedan dess.

Däremot insjuknar alltid flest unga i influensa av det enkla skälet att dessa utgör ny och obruten mark för virusen. Normal biologi helt enkelt. Bilden nedan visar kumulativdiagram för insjuknande (s.k. morbiditet) i H1N1 och H3N2 för två olika säsonger. Notera skillnaden i fördelning mellan säsonger för drabbade åldergrupper. Blå linje är H1N1, röd linje H3N2.*H1N1-vaccin tillgängligt i Australien från slutet av september. D.v.s. efter influensasäsongens slut.

Andra bloggar om , , , , , , , , , , ,, , .
________________
Källor
(1) SCB
(2) Fluview
(3) Khiabanian H, Farrell GM, St. George K, Rabadan R. Differences in Patient Age Distribution between Influenza A Subtypes. PLoS ONE 4(8): e6832, 2009.
(4) Kamigaki T, Oshitani H. Epidemiological characteristics and low case fatality rate of pandemic (H1N1) 2009 in Japan. PLoS Curr Influenza. 2009 Dec 20:RRN1139.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License