onsdag 13 januari 2010

Inte bara läkarnas fel

Att antibiotika överanvänds är inte bara slappa läkares fel. Lika mycket skuld har jobbiga kunder, privata apotek (utomlands och snart i Sverige), läkarutbildningen och jordbruk och djuruppfödning.

Kunderna kräver onödig antibiotika som många läkare hellre skriver ut än att ta en diskussion. Djuruppfödning använder massiva mängder antibiotika för att få djuren att växa fortare och helt enkelt motverka usla sanitära förhållanden.

Antibiotikan i djuren hamnar sedan i gödseln som sprids på åkrarna. Dessutom sprids stora mängder antibiotika med rötslam (avfallsslam) från reningsverken som dumpas på åkrarna som gödningsmedel. Inga regler finns och vad skit som helst kan i princip spridas.

Slammet innehåller dessutom könshormonimiterande ämnen såsom PCB, ftalater, och nonylfenol. Giftiga ämnen såsom kadmium, fluor och brom. Antibakteriella och mögelhämmande medel från t.ex. hudkrämer, schampoon, rengöringsmedel och tandkrämer (triclosan). Hormonrester från p-piller (progesteron och östrogen). Rester av antidepressiva, lugnande medel och cellgifter från cancerbehandlingar. Utomlands har man t.o.m. hitta rester av kokain. rena rama riskavfallet alltså. (Och nu har man även hittat kokainspår i avloppsvatten från Stockholm.(4))

Enda sättet att lösa problem är sannolikt att bränna avfallet. Det finns ett frivillgt certifieringssytem, REVAQ, men tyvärr bryr man sig bara om tungmetaller och PKN. Man anser i princip att det är bra om läkemedel och organiska ämenn sprids på åkrarna... eftersom de där kan brytas ner om 100, 1000 eller 10000 år! Precis som med PCB, DDT och dioxiner för eller senare bryts de ned...(1)

I slutänden hamnar alla dessa ämnen vårt dricksvatten, i salladen du äter, i frukten du äter och i köttet du äter.

Läkarutbildningen har stora brister i biologiska och evolutionära sammanhang och har i varje fall historiskt, fått många läkare att tro att antibiotika fungerar för evigt och/eller överskatta när den behövs. För att parafrasera Mayr (2) och Dobzhansky (3): inget i medicinen kan förstås förutom i ljuset av biologin och inget i biologin kan förstås förutom i ljuset av evolutionen.

Det är därför man nu upprepar samma fel med antiviraler. De ges till höger och vänster och har t.o.m. föreslagits som preventiv massbehandling inför influensor. Det är rena rama idiotin och garanterar enbart att virus snabbt som fan blir resistenta mot antiviraler som t.ex. Tamiflu.

Detsamma gäller de nya antibiotika som haussats i media. Så fort dessa börjar massanvändas så är det bara fråga om några få till några tiotals år innan resistenta bakterier är ett problem igen.

Antibiotika och antiviraler måste vara totalförbjudna inom jordbruk och djurhållning och enbart förbehållna livshotande tillstånd hos människor.

Men vi ska inte överdriva heller. Vi klarade oss väldigt bra fram till mitten av 40-talet (när antibiotika allmänt började användas) utan antibiotika. Rent vatten, bra diet, rena läkarhänder och sjukhus och lite spritdesinfektion drev ner dödligheten till nästan moderna nivåer. Från att ca 40% av alla döda utgjordes av barn 0-7 till ca 5%. Visst det är mycket mer än dagens ca 0,5%, men också mycket mycket bättre än 40%/år. Och det är inte säkert att vi ser 5% nivåer tack vare stora skillnader i dagens sjukvård mot då.

För vuxna gäller framför allt att vi sannolikt får säga hej då till större operativa ingrepp som t.ex. hjärtkirurgi. I övrigt kommer vuxna inte att drabbas påtagligt. Mortaliteten har legat konstant på cirka 1000/100000 sedan 40talet.Andra bloggar om , , , , .
__________
Källor:
Chalmers
Naturvårdsverket

Andra artiklar i SVD:s antibiotikaserie:
Dra i bromsen
Dödar 25000/år
Ur spel

(1) Motiveringen till att strunta i läkemedel mm. "När det gäller nedbrytning av t.ex. läkemedelsrester är biologiskt aktiv mark med mycket mikroorganismer generellt bra för nedbrytningen. Mängden mikroorganismer i en kubikmeter jord motsvarar mängden i en kubikkilometer vatten. Av detta framgår att nedbrytningen således oftast tar längre tid eller inte sker alls i vatten. Spridning av organiskt material från slam torde också kunna stimulera markens ekosystem, vilket borde leda till bättre nedbrytning av läkemedelsrester men också snabbare omsättning/avklingning av ev patogener."
(2) Mayr E. The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance. Boston, Mass: Belknap Press; 1982.
(3) Dobzhansky T. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. Am Biol Teacher. 1973; 35: 125–129.
(4) DN 20100321

1 kommentar:

  1. Du skulle bar vetaq hur mycket onödig ´ntibiotika som människor inom äldreomsorg får pga personalens okunskap !!!!

    SvaraRadera

Upphovsrätt:
Creative Commons License