söndag 17 januari 2010

Lågenergilamporna suger fortfarande

Idag hade DN en genomgång av kvaliteten på kvicksilverlampor ("lågenergilampor"). Precis som för ett år sedan suger de flesta rejält. De är fortfarande dyra och dåliga och lönar sig inte. Enda skillnaden verkar vara att tiden tills man får fullt ljus har minskat till i genomsnitt 1-2 minuter. Fortfarande långt kvar till glödlampornas noll sekunder.

"Den stora lögnen är att till exempel en lågenergilampa på 11 watt skulle ersätta en 60-watts glödlampa. För att komma upp i motsvarande 60 watt behövs snarare en lågenergilampa på 15 watt." Jag skulle t.o.m. vilja påstå 20W. Och det är med 20W jag räknat när jag i våras räknade på om det lönade sig för mig att byta glödlamporna i villan till kvicksilverlampor ("lågenergilampor"). Det gjorde det inte. Jag tjänade i bästa fall 100-200 kronor, men kunde även gå back med lika mycket. Och p.g.a. risken för kvicksilverförgiftning av barn och husdjur om en lampa går sönder, så skulle jag ändå inte ha bytt till dem. F.ö. "hjälper [de] inte miljön ett skvatt p.g.a. det lilla smutsiga kretskortet och andra komponenter. Det enda som skett är att miljöförstöringen flyttat till Kina". Utan diodlampor blir mitt val den dag de ger ett vettigt ljus. Tills vidare får jag köra på förrådet av billiga IKEA-glödlampor.

Hur gjorde jag min beräkning då?

Jag räknade alla lampor jag hade hemma och bedömde hur ofta de rimligen var påslagna under året och därifrån månadsförbrukningen i kWh. Resultatet framgår av den gula linjen nedan. Grafen visar i övrigt min förbrukning ut för de senaste ca 2 åren (staplar är elförbrukning, kurvor maxtemperatur). Anläggningen (vattenburen golvvärme och värmeväxlare) är inställd på ca. 16 graders inomhustemperatur när ingen är hemma. Ytan som hålls uppvärmd är på ca 180 kvm. När vi är hemma och tänder lampor etc. ligger inomhustemperaturen på ca 19-20 grader vintertid.

Som du kan se är lampornas elförbrukning försumbar. Den fördelar sig ungefär så här (jag har tagit i lite i överkant): maj-aug 200 kWh, sep-apr 1200. Perioden sep-apr bidrar mina lampor till uppvärmning, medan maj-aug kan betraktas som spill. Av detta spill går säg 5% till att lysa upp rummet och resterande 95%, d.v.s. 190 kWh, är "förlust". Av denna förlust återvinner min värmepump (värmer vatten) säg 15%. Återstår då ca 165 kWh i "förlust".

Och detta är konservativt räknat eftersom Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) räknat att upp till 50% av spillvärmen från glödlampor kan utnyttjas till "om huset värms med direktverkande el och har snabb och effektiv reglering". Så skulle min anläggning återvinna 50% sjunker förlusten till ca 90 kWh. Per år.

Eftersom lågenergilamporna är runt 5-10 gånger dyrare än vanliga glödlampor ger deras 5-10 gånger längre livslängd ingen vinst. Alltså spelar det i slutändan ingen roll.

T.ex. 40 st 60W glödlampor på IKEA kostar ca 100 SEK (19:- för ett 8-pack i jan 2009), medan 40 st 20W lågenergi kostar (35:-/st den 15:e) 1400. Om jag räknar konservativt med 600 timmars brinntid för glödlamporna och realistiskt med 4000 för den billiga lågenergilampan innan ljuset blir för dåligt eller lampan gett upp, så tillkommer ca 600 kronor i inköp för glödlamporna, d.v.s. totalt 700 SEK för 4000 timmar.

Till detta tillkommer 240kWh (60W x 4000h) alltså cirka 240 kronor. Totalkostnad för glödlamporna är alltså 940 kronor för 4000 timmar, vilket fortfarande är billigare än de 1400 kronorna kvicksilver-lågenergilamporna kostade mig. För att nå break even måste alltså lågenergilampan fungera i ca 6000 timmar! Och ge samma ljus hela tiden...

Ovan konstaterade jag dock att ca 14% av elförbrukningen (165kWh) för belysningen sker maj-aug (eg. mitten av maj till mitten av sept) då den inte bidrar till uppvärmningen. Detta innebär att break even kommer att nås snarare vid ca 5000 timmar.

Varför räknar jag med så korta brinntider för lågenergilamporna? Därför att billiga sådana får sin livslängd betydligt förkortad av dålig kvalitet, försämrad ljuseffekt och korta eller många av/på-cykler. Och om du måste ha lågenergilampan på i en timme i utrymmen där du tidigare tände en vanlig glödlampa i kanske max 5-10 minuter, ja då har du snabbt minskat livstiden på lågenergilampan eller förlorat kW på den längre brinntiden. Detta är riktigt idiotiskt.

Det har också argumenterats att värmen från glödlampor hamnar fel. Men! Glödlampor avger värme som sprids via konvektion igånghållen av de luftrörelser som kallras vid fönster och människor i rörelse orsakar i mitt hus (vilket även sker med värmen från mina element och golvvärme). Den enda värme som hamnar "fel" torde vara från armatur inbyggd i t.ex. taket, i annat fall är luftens rörelse tillräcklig för att man även ska kunna tillgodogöra sig värmen från taklampor. Har du en villa med öppen planlösning är det bara att sänka värmen på övervåningen för att dels tillgodogöra sig uppåtstigande värme, dels skapa rörelse av kallare luft som "rinner" ned till undervåningen och håller igång konvektionen.

Har man dessutom en frånluftsvärmepump som återvinner värme och tillför denna till golvvärmeslingor är förlusterna inomhus i ett modernt välisolerat hus mycket små.

Ja, rent krasst går det att käbbla rätt mycket om det här med värme eftersom det beror helt på förutsättningarna i det enskilda hemmet. Och när det inte finns en enda vettig undersökning. Energimyndigheten kan inte prestera en enda--bara en gammal inskannad rapport från SP från 1998! Som i och för sig mera stöder man inte tjänar ett öre än tvärtom. Däremot är det lämpligt att använda lågenergilampor utomhus, eftersom den värmen inte går att tillvarata.

Så alltså är lågenergilampor inte en lysande affär. Och som om det inte vore nog orsakar lågenergilampor ("utrustning med olinjära lastegenskaper") högfrekventa störningar i elnätet (s.k. harmonisk distorsion--tänk dig att du kastar flera stenar i en vattensamling, där ringarna möts skapas en störning), vilket kan ge upphov till läckströmmar och ökad risk för brand. Dessutom brummar lamporna ofta svagt brummande och har helt enkelt ett kasst ljus. Lägg även märke till att din grannes dåliga elnät kan påverka ditt elnät...

Ett annat bortglömt problem är risken för brand orsakad av överhettning av ljusrör och lågenergilampor. En enkel tumregel att alltid omedelbart byta lampor som blinkar eller som verkar ha svårt att tända för att minimera risken för överhettning och brand. (Vanliga glödlampor brukar gå ofta sönder utan förvarning med en knäpp eller en smäll, men byt även dessa om du märker att de börjar glappa.)

Dessutom trivialiseras mängden kvicksilver i lamporna. 5 milligram är inte trivialt. En kall lampa avger mindre mängder än en varm där kvicksilvret är förångat. Om alla 5 milligram (=5000 mikrogram, µg) kvicksilver i lampan förångades i ett rum med storleken 3x4x2.4 meter (ca 30 m3), skulle koncentrationen i rummet uppgå till 167 µg/m3. Jämför detta med det amerikanska ATSDR* "chronic minimal risk level" på 0.2 µg/m3! Hade det varit en arbetsplats hade det blivit krigsrubriker, men i hemmet är det OK att vädra i 30 minuter...


Hantering av trasigt lysrör.

Och slutligen innebär det att kvicksilverutsläppen i Sverige ökar. Inte minskar!

Summa summarum innebär denna löjliga övergång ingenting annat än extra kvicksilver i din närmiljö. Satsa på kvicksilverfria lågenergilampor (LED), isolera eller flytta till lägenhet om du vill minska elräkningen.

Andra bloggar om , , , , .

3 kommentarer:

  1. Jag gissar att det var samma test som i GöteborgsPosten idag. Jag reagerade också på att man inte verkar ta kvicksilvermängden på allvar och jag tänker på alla de som har som arbetsuppgift att byta lampor, t ex fastighetsskötare. Lampor går sönder lätt och jag undrar hur mycket kvicksilver de utsätts för under sin livstid och hur det påverkar dem.

    SvaraRadera
  2. Eftersom kvicksilver lagras upp i kroppen kan det inte vara kul om man tvingas anda in kvicksilverångor dagarna i ända. Och effekterna är smygande och diffusa.

    SvaraRadera
  3. Hmm en länk med lite reklam för LED-lampor... Har faktiskt en enkel sådan köpt på Kjell&Co om jag inte minns fel som jag testar f.n. problemet är att ljusspridningen är strålkastarlik med LED-lampor så det krävs flera lampor för att få ett bra ljus hemma. Men som sagt, de blir mitt val när glödlamporna tagit slut.

    SvaraRadera

Upphovsrätt:
Creative Commons License