söndag 10 januari 2010

Får män sämre sjukvård än kvinnor?

De senaste 50 åren har kvinnors livslängd ökat i förhållande till männens. Från att historiskt ha ändrat sig m.el.m i takt fram till cirka 1945, så divergerar plötsligt kurvorna. Kvinnorna börjar leva längre än männen, medan männens livslängdsökning t.o.m. nästan stannade av under en 35-års-period. Från 1980 har männen åter börjat bli äldre, men det är fortfarande långt kvar innan de har knappat in kvinnornas försprång.

Diagrammet nedan visar att den reala medellivslängden började öka innan barnadödligheten föll och hur kurvorna för män och kvinnor följdes åt fram till cirka 1945.


För att riktigt se hur skillnaden mellan män och kvinnor ökat visar följande diagram endast de senaste 80 åren.


Från vissa har det påståtts att det kvinnliga försprånget skulle bero på hormonterapi, men ökningen började redan innan hormonterapi blev allmänt använd medicinskt. Det påstås t.o.m. att om kvinnorna blir utan hormonterapi, så skulle de inte öka sin medellivslängd mera. Som om det vore självklart att medellivslängden skulle öka i all evighet. (Av naturliga skäl kan man anta att livslängden kommer att plana ut när den biologiskt maximalt möjliga genomsnittliga åldern inom populationen uppnås.)

Men varför lever männen kortare? Kan det bero på att de inte får hormonterapi? Nä, sånt knaprar nästan bara muskelbyggare. Så någon annan förklaring måste sökas. Och den enda förklaring som finns till hands är att kvinnor bemöts bättre av vården och får en bättre vård än männen. Tvärtemot den gängse föreställningen. Som särskilt omhuldas i genusteoretikernas elfenbenstorn.

Hur kan annars skillnaden förklaras? Har männen från 1945 och framåt plötsligt fått tyngre arbeten. Börjat röka eller dricka mera alkohol än före 1945, eller vad?

Viss sarkasm följer: Det är dags att mäns sjukdomar tas på större allvar och att ett manligt köns- och genusperspektiv blir obligatoriskt inom vården. Annars avgör slumpen om den läkare som männen möter på vårdcentraler eller på sjukhuset har tillräckliga kunskaper om mäns sjukdomar, hälsa och villkor. I dag fungerar kvinnan som norm i all vård och forskning...

Andra bloggar om , , , , , , , , , .
______________
Källor SCB och Human Mortality Database

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License