fredag 12 februari 2010

Autism, d-vitamin och solkräm

Debatten om vad som bidrar till ökningen av ASD (autism spectrum disorders) hos barn har varit intensiv i flera år. Flera olika hypoteser har lagts fram, utan att någon har kommit med ett svar. En av hypoteserna är d-vitaminhypotesen. I dagarna har forskningsdata från en pågående studie av somalier i Sverige givit stöd för att d-vitaminbrist kan vara en faktor i utvecklingen av autism. Intressant är att man sett samma problem hos somalier som invandrat till norra USA (Minnesota autism cluster). Dock är inte bilden entydig, utan flera faktorer bidrar sannolikt.

Möjliga övriga faktorer är det medicinsk modet att förespråka en, ur evolutionär och biokemisk synvinkel, felaktig lågfettkost och felaktig lågkolesterolkost. D.v.s. att mammor som under graviditeten vistas lite i solen (eller använder solkräm), äter lågfettkost (med antingen lite totalt fett eller för mycket vegetabiliska fetter) och även undviker kolesterol löper ökad risk att föda barn med neurokognitiva störningar. (Till saken hör att vitamin-D bildas från kolesterol i huden när den solbelyses.) Tidsmässigt stämmer ökningen av ASD bra med solskräck och lågfettdieter, så jag vågar nog sätta en tjuga på detta är en möjlig förklaring.

En lång, men läsvärd essä på temat finns på Stephanie's blog (hon forskar på MIT)

Andra bloggar om , , , , , , , .
_______________
Hjärnan består av ca 78% vatten, ca 12% fetter och 8% proteiner. Fetterna består till stor del av kolesterol och fleromättade omega-3-fettsyror.

Några artiklar:
(1) Scientific American
(2) Prevalence of autism in children born to Somali parents living in Sweden: a brief report. Dev Med Child Neurol. 2008 Aug;50(8):598-601.
(3) Significance of long-chain polyunsaturated fatty acids (PUFAs) for the development and behaviour of children. Eur J Pediatr. 2010 Feb;169(2):149-64. Epub 2009 Aug 12.
(4) Total red blood cell concentrations of omega-3 fatty acids are associated with emotion-elicited neural activity in adolescent boys with attention-deficit hyperactivity disorder. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2009 Feb-Mar;80(2-3):151-6. Epub 2009 Feb 20.
(5) Gene expression profiling of lymphoblasts from autistic and nonaffected sib pairs: altered pathways in neuronal development and steroid biosynthesis. PLoS One. 2009 Jun 3;4(6):e5775.
(6) Abnormalities of cholesterol metabolism in autism spectrum disorders. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2006 Sep 5;141B(6):666-8.
(7) Autism: the role of cholesterol in treatment. Int Rev Psychiatry. 2008 Apr;20(2):165-70.
(8) Significance of long-chain polyunsaturated fatty acids (PUFAs) for the development and behaviour of children. Eur J Pediatr. 2010 Feb;169(2):149-64. Epub 2009 Aug 12.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License