söndag 14 februari 2010

Frihet och förtryck

“Att leva i det förgångna är att omfamna det som är dött, att blint dyrka det som har varit.”

Den som aldrig upplevt förtryck eller den religiösa konformismens tunga och kvävande hand förstår sällan maktanspråkets symboler och symbolik. Må det vara torn, klädesplagg, armbindlar, kärvar, handskakningar eller blixt-s. Lika lite som den förtryckte alltid upplever förtrycket som förtryck. För till skillnad från ett yttre förtryck, som t.ex. hot om religiös hämnd, hot om att vi ska böja oss för religionen annars smäller det, hot om anfallskrig o.s.v., så är det internaliserade förtrycket (”stockholmssyndromet”) desto försåtligare.

Det internaliserade förtrycket uppstår när den förtryckte accepterat förtryckarens krav på livsstil och trossystem. Först genom självcensur och slutligen genom att stödja och försvara förtryckaren. Den förtryckte tror att förtryckarens regler, lagar, påbud och klädeskrav är den enda sanna vägen. Den enda verkligheten. Den yttre och individuella verkligheten förnekas och blir skamlig. Bilden av den andre som djävulsk och otrogen blir halmstrået som döljer den egna skammen och rädslan för friheten.

När väl förtryckarens världsbild internaliserats behöver förtryckaren inte göra mycket för att bibehålla förtryckets maktstrukturer. För nu förtrycker den förtryckte desperat alla som riskerar att rasera den egna världsbilden. Allt och alla som riskerar att avslöja den förtrycktes skam över sin tigande acceptans av förtrycket. Förtryckaren föredrar konformitet och ofrihet framför ansvar och frihet. Den förtryckte resignerar och följer minsta motståndets lag. Och låter sitt liv styras av förtryckarnas påbud och krav. Ingen egen tanke tillåts längre, utan likt en papegeoja rabblas den andres teser maniskt.

Rädslan för friheten tar överhanden eftersom friheten kräver eget ansvar för sina handlingar. Friheten tillåter inte att man kan skylla alla andra för sina misslyckanden. Skylla alla andra för inbillade kränkningar, som används som ursäkt för det egna misslyckandet. Frihet tillåter inte att skulden vältras på någon annan, på en syndabock, eftersom äkta frihet inte låter dig hänvisa till en ofelbar auktoritet som dikterar hur det rätta livet ska levas.

Friheten måste ständigt återerövras och återbekräftas om man inte vill leva sitt liv som en övervakad slav. Därför har DO fel och DN och SVD rätt.

"Refusal to think rationally affords one the ability to maintain the illusion of knowledge, wisdom, even sanctity while committing evil. If you follow the teaching of others who do your thinking for you and who have you do evil, the innocent victims are harmed just the same as if you choose to harm them yourself."
(T Goodkind)

Andra bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License