onsdag 17 februari 2010

Sent ska syndaren vakna...

Jaha, nu verkar även journalisterna börja titta bortom läkemedelsbolagens och smittskyddsinstitutets propaganda ("pressutskick"). Otroligt nog publicerades idag en seriös artikel i SVD. För det är precis som jag skrev i höstas att det finns inga bevis. För äldre gäller ingen effekt eller t.o.m. studier som antyder att dödligheten hos vaccinerade ökar (särskilt i gruppen över 75)(1), resp. ökar risken för att bli sjuk.

Visst det finns många studier, men syftet med dessa är, för att citera Pfizer, "att stödja direkt eller indirekt marknadsföringen av produkten" och, för att citera Eli Lilly, "skapa och publicera uppgifter som stöder tron i det varan lovar" ("support the reasons to believe the brand promise”)(2)

Bilderna nedan visar hur dödligheten hos äldre minskar överlag, förutom i s.k. influensaliknande sjukdom (ILS, d.v.s. förkylningar, halsinfektioner, lunginflammation o.dyl.) Se Fungerar influensavaccin? för hela texten. Se gärna även "Influensavaccinet--årtiondets största bedrägeri?" och min sammanfattning från i höstas av Tom Jeffersons analys.

"I diagram A kan man se att den totala mortaliteten (antalet dödsfall) för alla sjukdomar de senaste 25 åren konstant minskat i gruppen 65+. Minskningen har skett i ungefär samma takt oavsett vaccineringsgrad (grön linje och värdena i höger kant).

Riktigt intressant blir det dock i diagram B. Där ökar först mortaliteten (alltså flera dör) proportionellt med influensavaccineringen 1981-1989. Om man hårdrar det skulle man kunna bevisa att vaccin ökar dödligheten! Från 1989-2005 händer ingenting. Men hade vaccineringen haft den effekt som tillverkare och många läkare påstår, så borde dödsfallen i influensa och lunginflammations också ha minskat. (Röda fältet visar "överdödlighet".)

Vilket antyder att vaccinationen inte har effekt, vilket så klart inte är slutsatsen man drar. Frågan är komplicerad och många faktorer utöver rent vetenskapliga påverkar eftersom ämnet är rätt inne och mycket lönsamt för läkemedelsindustrin om man kan övertyga myndigheter om behovet av årlig massvaccinering."

Andra bloggar om , , , , , , , , , , .
______________
(1) Rizzo C, Viboud C, Montomoli E, Simonsen L, Miller MA. Influenza-related mortality in the Italian elderly: No decline associated with increasing vaccination coverage. Vaccine 24 (2006) 6468–6475.
(2) Spielmans GI, Parry PI. From Evidence-based Medicine to Marketing-based
Medicine: Evidence from Internal Industry Documents. Bioethical Inquiry, publ. online den 21 januari 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License